Třídní noviny‎ > ‎

Závěrečné práce pro žáky deváté třídy

přidáno: 3. 10. 2012 23:59, autor: Tomáš Zgažar   [ aktualizováno 4. 10. 2012 0:24 ]

1. Podmínky vyhotovení závěrečných prací - leden 2013

 Pro upřesnění podoby závěrečných prací, které budou odevzdány do 11.1. 2013 uvádím základní informace.

Termín nahlášení tématu vedoucímu práce: do konce října 2012

Práce bude zpracována do šablony, která je umístěna v příloze.

Bude vyhotovena v textovém editoru Word, Open Office, ... se správně naformátovaným textem - (nastavení okrajů 4 a 3 cm).

Předána bude vedoucímu práce v elektronické podobě a vložena do systému MOODLE - kurz Závěrečné práce - je nutné se přihlásit ke kurzu.
1. strana - podle šablony - nadpis práce, jméno autora a vedoucího práce
2. strana - obsah rozdělený do kapitol (alespoň tří), možno už nyní vytvořit podkapitoly
3. strana a další - zde bude popsáno, co budou obsahovat jednotlivé kapitoly
4. strana - použitá literatura, internetové adresy a jiné zdroje

 V případě dotazů k formální stránce práce mne kontaktujete na školní e-mail.


2. Podmínky vyhotovení závěrečných prací - květen 2013

strukturovaný obsah práce - kapitoly, podkapitoly s čísly stran

úvod - ne delší než jeden list

tělo práce - bude rozděleno do 3 - 4 kapitol

závěr - vlastními slovy shrnuté výsledky a závěry práce

rozsah: nejméně 6 stran vlastního textu - (podmínka pro hodnocení), (mimo titulní stranu, úvod, závěr, obsah, grafy a další grafiku, ....)

přílohy (obrázky): budou očíslovány (Obr.1), pojmenovány a řazeny v samostatné části práce.

zdroje informací - na samostatné straně budou uvedeny všechny použité zdroje informací (tištěné - uveden název knihy, časopisu, ..., včetně autora, včetně strany odkud je obsah použit), elektronické zdroje - uvedena přesná funkční adresa s názvem stránky

Součástí práce bude i prezentace vytvořená v Power Pointu

Veškeré další dotazy řešte s vedoucím práce.
ĉ
Tomáš Zgažar,
3. 10. 2012 23:59
Comments