Třídní noviny‎ > ‎

MFP: Vývojový diagram a Pythagorova věta

přidáno: 14. 1. 2013 5:34, autor: David Hawiger

Základní pokyny a hodnocení

Pokud máte pracovat ve skupině, pak se bude jednat o dvojici či trojici.
Zadání najdete v učebnici Sbírka úloh z matematiky pro základní školu. Každý žák si samostatně vytiskne nebo nechá ofotit Vývojový diagram.

Úkoly budete zpracovávat na samostatný list papíru, který na konci odevzdáte učiteli.

Žák získá 5 bodů, následovně:
 • 1 bod za správné řešení jednoho z příkladů u zadání 1 a 2. Přitom musí být zřejmé, že žák využíval oba diagramy.
 • 2 body za správné vyřešení čtyř příkladů u zadání 3, 1 bod za správné vyřešení dvou příkladů.
 • 1 bod, pokud u zadání 4 třída vyřešila všechny úlohy správně
 • 1 bod za správné vyřešení dvou úloh u zadání 4, přitom žák musí prokazatelně řešit čtyři úlohy.
 • 1 bod navíc, pokud žák samostatně vyřešil úlohy u zadání 5.

Zadání

 1. Společně s vyučujícím si projděte vývojový diagram pro nalezení největšího čísla. Potom samostatně uplatněte vývojový diagram pro následující vstupy:
  • A = 8; B = 6; C = 7;
  • A = 11; B = -3; C = 11.
 2. Společně s vyučujícím si projděte vývojový diagram pro výpočet Pythagorovy věty. Potom samostatně nebo ve dvojici uplatněte vývojový diagram pro následující vstupy:
  • a = 4 cm; b = 30 mm;
  • a = 8,9 cm; c = 12 dm.
 3. Ve skupině budete pracovat na cvičení 54/9 a 54/10. Společně si nejprve vyberte alespoň dva příklady, udělejte u nich náčrtek a vysvětlete si "Jak na to". Potom si mezi sebe rozdělte příklady tak, aby každý příklad počítal alespoň jeden žák ze skupiny. 
  Na závěr si vzájemně zkontrolujte výsledky a případně opravte chyby.
 4. Ve třídě vyberte dva nejlepší matikáře (budou vědět "Jak na to"). Ti nebudou počítat, ale radit ostatním. 
  Pak rozdělte mezi sebe ve třídě tyto slovní úlohy 58/34 a, 58/34 b, 58/35 a, 58/35 b, 59/52, 59/53 a 60/59. Přitom každý žák musí počítat čtyři příklady. 
 5. Každý samostatně spočítá následující problémové úlohy 54/11 a 60/56.
Comments