Třídní noviny‎ > ‎

MFP: Procenta ve slovních úlohách

přidáno: 29. 10. 2012 4:25, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 29. 10. 2012 4:28 ]

Základní pokyny a hodnocení

Vaším úkolem v celé třídě spočítat všechny úlohy. Budete pracovat ve dvojici či trojici.

Všechny skupiny dostanou 1 bod, pokud třída u cvičení 3-5 spočítá 75% úloh správně. Zbývající čtyři body získá každý žák individuálně následovně:
 • 1 bod za správný výpočet nadpoloviční většiny příkladů u cvičení 1 a 2;
 • 2 body za správné vyřešení tří příkladů u cvičení 3, jeden bod za správné vyřešení dvou příkladů;
 • 1 bod za správné vyřešení cvičení 4 a jeden příklad u cvičení 5.

Zadání

Úkoly budete zpracovávat na samostatný list papíru, který na konci odevzdáte učiteli.
 1. Nejprve u každého příkladu určete, co počítáte (základ, procentovou část nebo počet procent). Můžete se společně poradit. Pak každý samostatně vypočítá:
  • 0,4 % ze 150 litrů
  • 115% z 1080 Kč
  • kolik procent je 0,36 litru ze 120 litrů
  • kolik procent je 1,2 gramu z 0,8 kilogramu
  • 1,92 kiloWatt ze 120 kiloWatt
 2. Samostatně spočítejte:
  • číslo, které je o 45% větší než 460
  • číslo, které je o 16% menší než 225
  • Zvětšíte-li neznámé číslo o 4% dostanete 780. Jaké je neznámé číslo?
  • Číslo 222 je o 20% větší než původní číslo. Urči původní číslo.
  • 19% z neznámého čísla je o 12 menší než 23% z téhož čísla. Jaké je neznámé číslo?
 3. Rozdělte mezi sebe následující slovní úlohy. Společně určete, co počítáte (základ, procentovou část nebo počet procent). Následně se pokuste sami vyřešit slovní úlohu:
  • V dílně vyrobili 516 součástek namísto plánovaných 480 součástek. O kolik procent překročili plán?
  • Prodejna mobilů zvýšila meziměsíční prodej o 14% na 285 kusů. O kolik se zvýšil prodej mobilů? Kolik bylo prodáno v předchozím měsíci?
  • Šaty byly zlevněny z 1 680 Kč na 1 302 Kč. O kolik procent byly zlevněny?
  • Závodu v maratónu se zůčastnilo 800 běžců, z toho bylo 344 žen. Kolik procent z celkového počtu zaměstnanců tvoří muži a kolik ženy?
 4. Každý samostatně spočítá následující slovní úlohu:
  • Dodávka byla zlevněna o 132 000 Kč, což bylo 15% z původní ceny. Kolik původně stál automobil?
 5. Rozdělte mezi sebe následující slovní úlohy. Následně se pokuste sami vyřešit slovní úlohu:
  • Ve firmě vyráběli po dobu 3 měsíců stejné součástky. Jejich výkon postupně stoupal tak, že každý následující měsíc vyrobili o 10% výrobků více než v předchozím měsíci. V posledním měsíci vyrobili 484 součástek. Kolik součástek vyrobili v jednotlivých měsících a kolik jich vyrobili celkem?
  • Farma pěstovala pšenici na 90 hektarech, přičemž sklidila z každého hektaru 4,3 tuny obilí. V příštím roce zvýšila farma osevní plochu o 20% a z hektaru se zvýšil výnos o 10%. Kolik pšenice farma sklidila? O kolik procent se zvýšila produkce farmy?
  • Výrobce počítačových komponent 7/12 vyvezl do zahraničí a 7/10 ze zbytku udal na domácím trhu. Kolik procent z výroby mu zůstalo na skladě?
Comments