Třídní noviny‎ > ‎

MFP: Cyklistický výlet - projekt

přidáno: 26. 11. 2012 5:23, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 26. 11. 2012 6:18 ]

Základní pokyny a hodnocení

Jedná se problém znázornění nerovnoměrného pohybu, který přiblížíme pomocí plánování cyklistického výletu po okolí Bělotína. Zároveň si budete muset najít data na Internetu a sestavit tzv. bodové grafy s rovnými spojnicemi.
Přitom každá skupina si musí naplánovat jinou trasu cyklistického výletu!

Pokud máte pracovat ve skupině, pak se bude jednat o dvojici či trojici. Projekt vypracujete pomocí sešitu Vylet, který si nejprve stáhněte. 

Žák získá 10 bodů následovně:
 • 2 body splnění zadání 1.
 • 4 body za splnění zadání 2.
 • 4 body za splnění zadání 3.

Zadání

 1. Naplánujte si trasu cyklistického výletu mezi pěti místy do 20 km od Bělotína. Pak otevřete sešit Vylet a vybraná místa do něj zapište.
  Pomocí libovolných map zjistěte vzdálenosti mezi zvolenými místy. Tyto vzdálenosti zapisujte do sloupce Vzdálenost (km)
  Ve sloupci Najeto sestavte vhodný vzorec, který spočítá celkový počet najetých kilometrů od počátku trasy.
  Pošlete učiteli mail s předmětem Naplánovaná trasa.
 2. Do sloupce Čas (min) odhadněte, jak dlouho pojedete mezi jednotlivými místy.
  Ve sloupci Doba sestavte vhodný vzorec, který spočítá celkový čas od počátku výletu.
  Z daných údajů pak sestavte bodový graf s rovnými spojnicemi, ze kterého lze vyčíst průběh cesty dle najetých kilometrů a době na výletě.
  Pošlete učiteli mail s předmětem Graf jízdy.
 3. Připravte si data pro stanovení výškového profilu vaší trasy. Budete potřebovat zjistit nadmořskou výšku míst.
  K tomu využijte Mapový server - nadmořská výška se objeví v informacích po klepnutí na příslušné místo. Zjištěné údaje zaznamenávejte do sloupce Výška.
  Potom sestavte vzorec ve sloupci Rozdíl tak, aby určoval rozdíl výšky mezi jednotlivými místy.
  Nakonec se pokuste vytvořit bodový graf s rovnými spojnicemi, který by znázornil výškový profil (do osy x se budou zanášet údaje z Najeto a do osy y nadmořská výška).
  Pošlete učiteli mail s předmětem Nastoupané metry.
Comments