Třídní noviny

Chemie na polích

přidáno: 6. 6. 2013 23:53, autor: Tomáš Navrátil

Na poslední písemku jsou ke studiu materiály v přílohách.
T.N.

Výlet-Praha 21.5.-23.5.2013

přidáno: 27. 5. 2013 8:13, autor: Neznámý uživatel

Náš výlet začal katastrofálně. Hned ze začátku jsme ztratili dva členy. A bylo i jedno menší zranění- přiskřípnuté prsty mezi dveřmi autobusu. Naštěstí nic vážného. Na Tolcově dvoře (naše ubytovna) jsme počkali na ztracené kluky. Přijeli vpořádku. Když přijeli, šli jsme se ubytovat.
hned první den po příjezdu jsme byli plní dojmů. Byli jsme na Pražském hradě a v katedrále sv. Víta. Šli jsme Zlatou uličkou a tam jsme viděli brnění rytířů. Domy v uličce byly strašně maličké. Podívali jsme se do mučírny Daliborky a tady nám paní Jeřábková vyprávěla o mučících nástrojích. Podívali jsme se na výměnu stráží. Šli jsme kolem kostela sv. Mikuláše. Byli jsme ve Valdštejnské zahradě. Když jsme tam vešli, zpozorovali jsme zajímavou zeď z betonu, která vypadala jako opravdová skála. Kluky uchvátil páv. :D Ve voliéře létali Výři velcí. Opodál byla rozlehlá kašna a v ní veliké ryby a kačenky. Kluci vyškemrali od paní učitelky Jeřábkové pečivo a krmili ryby. Šli jsme do musea čokolády. Prošli jsme museum a v 6 hodin byla ukázka výroby pravých belgických pralinek. Spřátelili jsme se s cukrářem Tonym. Dostali jsme horkou čokoládu a spěchali jsme na tramvaj. Jeli jsme na Branické divadlo na hru "Příbuzné si nevybíráme". Moc nás to byvilo a bylo to vtipné. Po konci jsme se šli vyfotit s herci. Fotili jsme se s panem Vydrou, paní Skopalovou a panem Skopalem, s paní Zahradníčkovou, panem Zahálkou a paní Postlerovou. Chtěli jsme jít na Křižíkovu fontánu, ale bylo už pozdě. Šli jsme se povozit metrem a na jezdících schodech. Na ubytovnu jsme došli kolem dvanácté, pak byl noční klid.
Druhý den jsme navštívili rotundu sv. Martina. Dále jsme byli na Vyšehradě, který je jen kousek od rotundy. Tam jsme šli i na hřbitov a viděli jsme tam mnoho slavných osobností jako je například Božena Němcová, Bedřich Smetana, Alfons Mucha, František Křižík nebo Waldemar Matuška.Zajímavostí Vyšehradu je, že ve zlatém kříži, který je za sklem vitrýny, je kousek dřeva z kříže, na kterém byl Ježíš ukřižován. Šli jsme k Tančícímu domu a pak jsme se plavili lodí do Tróji. Šli jsme do kina. Byli jsme na dvě skupinky. Jedni šli na Iron-mana 3 a druzí na Croodsovi. Večer jsme byli na Křižíkově fontáně. Bylo to krásné. Byla zima, a tak jsme se vypravili zpět na ubytovnu.
Třetí den jsme přišli o Anet. Musela jed z Prahy na adapťák. Viděli jsme čůrající chlapečky. Byli jsme na Pražském Jezulátku. Jeli jsme lanovkou na Petřín. Pak zase zpátky dolů. Šli jsme na Václavské náměstí a tam jsme si dali rozchod. Nakonec jsme se sešli pod sochou sv. Václava a vyrazili jsme na vlak.
Byl to krásný výlet plný zážitků. Děkujeme paní učitelce Vyhnánkové a paní učitelce Jeřábkové, že s námi neztratily nervy a úsměv jim zůstal stále na tváři. :)

Hmotnostní zlomek

přidáno: 26. 5. 2013 9:45, autor: Tomáš Navrátil

V příloze jsou dvě prezentace k hmotnostním zlomkům.
V další hodině budeme psát test na výpočty.
T.N.

MFP: Řešení slovních úloh pomocí rovnice

přidáno: 18. 3. 2013 4:54, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 18. 3. 2013 6:33 ]

Základní pokyny a hodnocení

Vaším úkolem v celé třídě spočítat všechny úlohy. Pokud máte pracovat ve skupině, pak se bude jednat o dvojici či trojici.
Zadání najdete v učebnici Sbírka úloh z matematiky pro základní školu.

Úkoly můžete zpracovávat na samostatný list papíru, ale řešení budete převádět do elektronické podoby.

Žák získá 10 bodů, následovně:
 • Za správné výpočty:
  • u zadání 1 získá 2 body za správný výpočet všech příkladů; 1 bod za správný výpočet dvou příkladů.
  • u zadání 2 získá 1 bod každý žák za správný výpočet;
  • u zadání 3 získá celá třída 1 bod, pokud správně vyřeší všechny příklady;
  • u zadání 3 pak získá každý žák 1 bod, pokud správně vyřešil 2 příklady.
 • Za zpracování do tabulky:
  • 1 bod za pokus o sestavení alespoň dvou listů v tabulkovém editoru;
  • 2 body za správné sestavení tabulky u zadání 2;
  • 1 bod za správné nasdílení tabulky v Google Docs u zadání 3 a 1 bod za pokus o sestavení vzorců u všech úkolů v tom samém zadání.

Zadání:

 1. Vyřešte 98/27. Přitom využijte tabulkového editoru pro nalezení správného řešení. Následně se pokuste samostatně řešit 98/28 a 98/29. Kontrolu opět proveďte pomocí tabulkového editoru (tyto úlohy řešte stále ve stejné tabulce, ale v samostatných listech).
  Tabulku pošlete mailem učiteli.
 2. Vyřešte 106/4. Potom pomocí tabulkového editoru vytvořte tabulku, která po zadání tří stran umí automaticky určit, zda se jedná o trojúhelník a případně zda je pravoúhlý. Přitom proměnné v tabulce označte jako Přepona, Odvěsna 1 a Odvěsna 2.
  Soubor s tabulkou pojmenujte svým jménem a pošlete mailem učiteli.
 3. Počítejte úlohy 106/1, 106/2, 107/5 a 107/6. Potom v Google Docs vytvořte jednu tabulku a převeďte tyto čtyři úlohy na každý list zvlášť. Pokud pracujete ve skupině, tabulku si vhodným způsobem nasdílejte.
  Nakonec nasdílejte tabulku i učiteli. 

Poznámka: Průběžnou klasifikaci můžete sledovat v článku MFP v tomto školním roce.

Redoxní děje

přidáno: 3. 3. 2013 22:46, autor: Tomáš Navrátil

V přílohách najdete podpůrný materiál k redoxním dějům.

Témata globálních problémů - Ze, Př. Inf, Ov

přidáno: 27. 2. 2013 4:13, autor: Tomáš Zgažar

Každý žák si vybere dvě témata a zapíše se pomocí komentářů k příspěvku. Vlastní témata jsou možná po schválení.

Referáty HV

přidáno: 13. 2. 2013 3:20, autor: Tomáš Navrátil

Každý žák(yně) 9. ročníku zpracuje a prezentuje 2 referáty na téma
Můj oblíbený zpěvák/moje oblíbená zpěvačka/moje oblíbená skupina/můj oblíbený hudební autor.
1 prezentace bude zaměřená na českou nebo slovenskou hudbu a druhá na světovou hudbu.
Každá prezentace (Powerpoint či online) bude obsahovat základní seznámení 
1. životopis
2. vývoj
3. diskografie
4. fotografie
5. hudební ukázka

Každý žák(yně) zapíše do 24. 2. 2013 do komentářů, koho bude zpracovávat.
Každý žák(yně) bude mít zpracovanou jednu z prezentací do 6. 3. a bude ji mít uloženou ve školní poště. Druhou prezentaci pak zpracuje do 17. 4. Prezentovat se bude v náhodném pořadí od 7. 3. Prezentace budou hodnoceny (můžete celkem v pohodě získat z HV 2 x 1.
T.N.

Literatura

přidáno: 16. 1. 2013 6:11, autor: Jitka.Kavalova@zsbelotin.cz

V přiloženém dokumentu máte otázky k pravidelnému zkoušení. Zkoušení proběhne formou losu - vybereš si pětici otázek, podle množství správných odpovědí budeš ohodnocen. Tak s chutí do studia. Nebudu po vás chtít, co jsme ještě neprobírali. V takovém případě dostaneš náhradní otázku od svých spolužáků.

Další soubor obsahuje četbu na druhé pololetí. 

MFP: Vývojový diagram a Pythagorova věta

přidáno: 14. 1. 2013 5:34, autor: David Hawiger

Základní pokyny a hodnocení

Pokud máte pracovat ve skupině, pak se bude jednat o dvojici či trojici.
Zadání najdete v učebnici Sbírka úloh z matematiky pro základní školu. Každý žák si samostatně vytiskne nebo nechá ofotit Vývojový diagram.

Úkoly budete zpracovávat na samostatný list papíru, který na konci odevzdáte učiteli.

Žák získá 5 bodů, následovně:
 • 1 bod za správné řešení jednoho z příkladů u zadání 1 a 2. Přitom musí být zřejmé, že žák využíval oba diagramy.
 • 2 body za správné vyřešení čtyř příkladů u zadání 3, 1 bod za správné vyřešení dvou příkladů.
 • 1 bod, pokud u zadání 4 třída vyřešila všechny úlohy správně
 • 1 bod za správné vyřešení dvou úloh u zadání 4, přitom žák musí prokazatelně řešit čtyři úlohy.
 • 1 bod navíc, pokud žák samostatně vyřešil úlohy u zadání 5.

Zadání

 1. Společně s vyučujícím si projděte vývojový diagram pro nalezení největšího čísla. Potom samostatně uplatněte vývojový diagram pro následující vstupy:
  • A = 8; B = 6; C = 7;
  • A = 11; B = -3; C = 11.
 2. Společně s vyučujícím si projděte vývojový diagram pro výpočet Pythagorovy věty. Potom samostatně nebo ve dvojici uplatněte vývojový diagram pro následující vstupy:
  • a = 4 cm; b = 30 mm;
  • a = 8,9 cm; c = 12 dm.
 3. Ve skupině budete pracovat na cvičení 54/9 a 54/10. Společně si nejprve vyberte alespoň dva příklady, udělejte u nich náčrtek a vysvětlete si "Jak na to". Potom si mezi sebe rozdělte příklady tak, aby každý příklad počítal alespoň jeden žák ze skupiny. 
  Na závěr si vzájemně zkontrolujte výsledky a případně opravte chyby.
 4. Ve třídě vyberte dva nejlepší matikáře (budou vědět "Jak na to"). Ti nebudou počítat, ale radit ostatním. 
  Pak rozdělte mezi sebe ve třídě tyto slovní úlohy 58/34 a, 58/34 b, 58/35 a, 58/35 b, 59/52, 59/53 a 60/59. Přitom každý žák musí počítat čtyři příklady. 
 5. Každý samostatně spočítá následující problémové úlohy 54/11 a 60/56.

Molární hmotnost a látkové množství

přidáno: 14. 1. 2013 1:27, autor: Tomáš Navrátil

Prezentace o molární hmotnosti a látkovém množství.
Za DÚ výpočet ze str. 10 - výpočet molárních hmotností sloučenin.
T.N.

1-10 of 28